-

- , ,


..................................... ...............................6 , V.................................. 380 (50 Hz ) , kg .............................................. 15 , , . . - . .
©2010-2017 .